vippay

Đăng ký tài khoản VipPay:

(*) Chú ý:
- Các trường có dấu (*) là bắt buộc.
- Bạn vui lòng đăng ký email và số điện thoại thật để đảm bảo quyền lợi của quý khách.
- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu quý khách đăng ký email và số điện thoại không có thực.

Họ và tên:*

Email:*

- Quý khách vui lòng đăng ký email thật và có thể gửi nhận email được.
- Để có thể thay đổi thông tin tài khoản khi cần thiết.

Điện thoại:*

- Quý khách vui lòng sử dụng số điện thoại thuộc các mạng Viettel, Mobiphone, Vinaphone để nhận mật khẩu OTP trong quá trình giao dịch.

Số CMND:*

Loại tài khoản:

Hình thức thanh toán:

- Với hình thức 1 ngày: Quý khách có thể đặt lệnh rút tiền hằng ngày và nhận được tiền trong ngày nếu đặt lệnh trước 15h.
- Với hình thức 15 ngày: Vippay sẽ tự động đặt lệnh rút về ATM của Quý khách đã đăng ký vào ngày 1 và 1 hàng tháng. Và không thể mua thẻ hay chuyển tiền.

Mật khẩu:*

Nhập lại mật khẩu:*

Mã bảo mật:*

Thông tin khác:

Nick yahoo

Nick skype

Bạn biết Vippay từ đâu?

  • Người dùng Vipay giới thiệu
  • Quảng cáo của vippay
  • Biết đến Vippay từ Google
  • Biết đến Vippay từ đâu đó