vippay

Thông báo cập nhật giá thẻ Megacard

Kính gửi Quý đối tác,

VIPPAY xin thông báo, do sự biến động của thị trường thẻ Megacard, nên giá đổi thẻ Megacard tăng lên 16% cho thanh toán 1 ngày và 15% cho thanh toán 15 ngày kể từ ngày 15/12/2017

Trân trọng !

Tin tức khác